În Ungaria la Szakoly Specialiştii OJCA Satu Mare au participat la simpozionul internaţional simpozionul „Tehnologii noi de producere a energiei alternative pe baze ecologice” În viitor, producerea de energie electrică sau termică se va face, în exclusivitate, numai pe bază ecologică. Numai astfel se poate încetinii şi chiar salva încălzirea globală a planetei. În acest sens, un factor primordial îl are sectorul agricol, cu toate ramurile lui adiacente. Un mare accent pe acest factor îl pun statele Uniunii Europene, din care de la 1 ianuarie 2007 face parte şi România. Pentru popularizarea şi dezvoltarea acestui sector vital al economiei mondiale se organizează periodic unele simpozioane tematice cu participarea specialiştilor din mai multe state. În acest sens, firmele „A PRIMOM”, „Entreprise Europe Network” şi „TERRA DEI” din Nziregyhaza” din Ungaria au organizat în localitatea Szakoly simpozionul „Tehnologii noi de producere a energiei alternative pe baze ecologice”. Au participat specialişti din Ungaria, Ucraina şi România, respectiv specialişti agricoli de la Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Satu Mare. Echipa specialiştilor sătmăreni a fost condusă de către directorul coordonator, ing. Sorin Oşan Berindea şi directorul adjunct, ing. Ştefan Fodor. Locul de desfăşurarea a a simpozionului, a fost special ales la Szakoly, deoarece aici funcţionează de curima centrală de producere a energiei electrice pe bază ecologică din materiale de esenţă lemnoasă, care până în preyent nu erau practic folosite în acest sector vital al economiei mondiale. * Pentru atragerea tineretului în agricultură statul maghiar acordă câte 40.000 euro nerambursabili Pentru început, lucrările simpozionului s-au desfăşurat la Căminul Cultural din localitate. Aici, specialişti în domeniu au prezentat noile tehnologii care stau la baza producerii unor astfel de energii alternative pe bază ecologică, precum şi beneficiile aduse de acestea. „Cu investiţii minime se pot realiza practic minuni”, au reliefat vorbitorii. Toate materialele folosite în producerea unor astfel de energii se regăsesc în domeniul agricol, care, până acum erau prea puţin folosite. De asemenea a fost scos în evidenţă şi rolil statului maghiar care are o implicare deosebită în astfel de acţiuni. Numai pentru atragerea tinerilor întreprinzători în domeniul agricol, statul acordă fiecăruia câte 40.000 euro nerambursabili. Şi, rezultate încep să se vadă din ce în ce mai mult. Peste 95% din terenul agricol este prelucrat, în special de către întreprinzători organizaţi în sistem asociativ. După terminarea de expuneri tematice „agricultură ecologică – energie alternativă” s-a făcut deplasarea la Uzina de producere a energiei elecrice din Szakoly. * Energia electrică este produsă în totalitate în sistem ecologic Uzina este amplasată în imediata vecinătate a localităţii, pe un fost teren viran în suprafaţă de peste 70 ha. Întreaga investiţie s-a ridicat la 53 milioane euro, din care statul a contribuit cu 56% din această sumă, 30% un concern japonez, iar retul fiind întreprinzători particulari locali. Energia electrică produsă aici se face în totalitate pe baze ecologice, din materiale lemnoase (deşeuri refolosibile, materiale lemnoase care nu-şi regăsesc o altă utilizare, lemn de răchită, etc). Toate materialele lemnoase sunt tocate mărunt, la dimensiuni maxime de 10 cm lungime şi 1-2 cm grosime. De aici materialul obţinut este dus la uscare, după care, în sala de producere a energiei electrice. Absolut totul se execută automatizat. Majoritatea muncitorilor lucrează la pupitre de comandă. De la colectarea materiei prime şi până la introducerea pe reţele electrice a megawaţi-lor putere, în societate îşi desfăşoră activitatea în jurul a 150 de angajaţi. Actualmente, uyina poate să emită 20 MGW/h, ceea ce pentru localitatea respectivă este arhisuficient. Livrarea energiei electrice se face şi pentru localităţile din apropierea uzinei. În fond, energia electrică produsă este livrată sistemului naţional, prin aceasta reducându-se substanţial preţurile la consumatori, atât cei caznici, cât şi cei industriali. Valoarea investiţională de la această uzină de producere a energiei electrice se preconizează a fi amorsată în maximum 5 ani de zile, respectiv până în august 2014. Astfel de uyine se mai preconizează a lua fiinţă pe teritoriul Ungariei, dat fiind preţurile de cost investiţionale făcute, amorsarea acestora într-un timp relativ scurt şi, cel mai important lucru, tehnologia de producere se bazează pe una alternativă, reconversională şi ecologică.

 

Arhiva

Ian Feb Mar Aprilie Mai Iun Iul August Sep Oct Noiembrie Dec

Cautare