Pagina pricipala Ultimele stiri

Camera Agricola a Judeţului Satu Mare


Adresă: Str. 1 Decembrie 1918, 13, Satu Mare, Satu-Mare, 440010
Telefon: 0261 717 348


A fost înfiinţată în baza H.G. nr. 1609/16.12.2009 - privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă 
agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 36/29.03.2010 - privind înfiinţarea Camerei Agricole a Judeţului Satu Mare prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Satu Mare 

            C.A.J. Satu Mare este o instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare , finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. 

            Atribuţiile C.A.J. Satu Mare: 
a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă şi asigură aplicarea acestuia; 
b) întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor,  
c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private; 
d) asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe; 
e) sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs; 
f) asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor; 
g) susţin şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare; 
h) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; 
i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil; 
j) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice; 
k) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative; 
l) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile 
publice descentralizate; 
m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice 
domeniilor de competenţă. 
            Principale activităţi realizate sunt: loturi demonstrative, demonstraţii practice şi vizite în ferme model, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru 
exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură şi în domenii conexe acesteia (prelucrare, marketing, servicii, agroturism, etc.) cu finanţare din programe naţionale şi internaţionale, cursuri de 
calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producători agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audiovizuale de specialitate. 

C.A.J. Satu Mare organizează cursuri de calificare în meserii pentru care a obţinut autorizarea Registrului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (R.N.F.P.A.), respectiv : Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creşterea animalelor,  Pomicultor,  Tractorist şi Legumicultor.  

Specialiştii C.A.J. Satu Mare mai desfăşoară o serie de activităţi în colaborare cu alte instituţii cu 
responsabilităţi în agricultură (D.A.D.R., A.P.I.A., O.J.A.R.Z., D.A.C.L.), pentru armonizarea legislaţiei şi a instituţiilor din România cu cele ale Uniunii Europene. Între aceste activităţi amintim: participarea la realizarea Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA), promovarea programelor de finanţare în domeniul agriculturii, în primul rând a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a sprijinului european şi guvernamental pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ş.a. 

C.A.J. Satu Mare întocmeşte Planuri de afaceri şi Cereri de finanţare pentru măsurile operaţionale din cadrul PNDR 2014-2020 şi asistă solicitanţii până la semnarea Contractului de finanţare cu APDRP şi pe toată durata implementării proiectelor. 

În cadrul C.A.J. Satu Mare îşi desfăşoară activitatea 22 de angajaţi.


Bibliografie
Bibliografie
Fisier : bibliografie.doc


Adresa 1
Adresa 1
Fisier : adresa1.doc


Fii partenerul nostru

Fisier : Fii partenerul nostru.doc


Consultanta Agricola

Fisier : CONSULTANTA AGRICOLA.PPTÎn Ungaria la Szakoly Specialiştii OJCA Satu Mare au participat la simpozionul internaţional simpozionul „Tehnologii noi de producere a energiei alternative

OJCA Satu Mare şi SCDA Livada au organizat Ziua Porumbului Odată cu instalarea toamnei, s-a pornit şi campania agricolă de
Suport online

Cautare

Inscriere newsletter
Aflati primii noutatiile!
 

Copyright 2018 © Consultanta Agricola Satu Mare - by solcreation - [ Anunturi Gratuite Online ] [ Free Classified Ads ]